ΔΩΡΕΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ

Το 24ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών ευχαριστεί

 

τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου-Βλάχου 

 

για τη δωρεά δύο φορητών υπολογιστών στο σχολείο μας, 

 

οι οποίοι θα διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.