"ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ....ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

 

ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ  Δ, Ε ΚΑΙ ΣΤ

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ

 

"ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ....ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ"

 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ,

 

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

 

ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

 

ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ