ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ (2)

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2023 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ

 

ΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Δ΄ΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΚΕΤΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

(Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 

ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ2 .ΑΡ.ΠΡΩΤ 304/19-6-2023)