ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Οι μαθητές του ΣΤ2 συμμετέχουν

 

στο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα,

 

"Αλφαβητάρι της ζωής" .