Επικοινωνία

Το 24ο Δημ. Σχ. Αθηνών βρίσκεται κοντά στον σταθμό του Αγ. Ελευθερίου στα Πατήσια, στη διεύθυνση:
Σαρανταπόρου 20, Τ.Κ. 11144
Τηλέφωνο και Fax: 210 - 2280594                       emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.